Kontrolery ciśnienia i objętości


Kontrolery ciśnienia i objętości są podstawą wiekszości systemów GDS. Nasza firma jako pierwsza na świecie wprowadziła ponad 40 lat temu te elektromechaniczne, sterowane komputerowo urządzenia zdolne do precyzyjnego kontrolowania ciśnienia i zmian objętości.  Kontrolery GDS moga pracować w zakresie ciśnień do 150MPa, wykorzystując wodę, olej, lub powietrze (badnaia UNSAT), zapewniając precyzyjny pomiar zmian objętości. Wszystkie modele mogą być sterowane za pomocą wbudowanej klawiatury, lub w pełni zarządzane z poziomu oprogramowoania komputerowego. Oferujemy kontrolery na trzech podstawowych poziomach zaawansowania:

  • Podstawowy kontroler ciśnienia i objętości ELDPC (Enterprise Level Pressure/Volume Controller),
  • Stadardowy kontroler ciśnienia i objętości  STDDPC (Standard Pressure/Volume Controller)
  • Zaawansowany kontroler ciśnienia i objętości ADVDPC (Advanced Pressure/Volume Controller)

Szczegółowa specyfikacja poszczególnych urządzeń poniżej:

Podstawowy kontroler ciśnienia i objętości

Wysokociśnieniowy kontroler ciśnienia i objętości (8MPa – 100MPa)

Kontroler o nieograniczonej objętości

Standardowy kontroler ciśnienia i objętości

Kontroler pneumatyczny

Zaawansowany kontroler ciśnienia i objętości

Cyfrowy moduł zdalnego sprzężenia zwrotnego (Digi RFM)

Kontakt
Biotechnika - Prim Sp. z o.o.
ul. Maryli 22
02-842 Warszawa

© 2024 GDS Instruments | Biotechnika - Prim Sp. z o.o.
Zadaj pytanie