Zaawansowany kontroler ciśnienia i objętości


Product Code : ADVDPC

ADVDPC (Advanced Pressure/Volume Controller) Jest najdokładniejszym kontrolerem w ofercie i tym samym bazą do zastosowań badawczych. Może być używany z wodą, olejem i powietrzem.

Dostępne zakresy pracy jeśli chodzi o ciśnienie to od 100kPa do 8000kPa z objętością 200cm3, lub do 2000kPa z objętością 1000cm3

Zastosowania

W trybie samodzielnego urządzenia kontroler stanowi źródło stałego ciśnienia zastępując tradycyjne kolumny rtęciowe, sprężone powietrze, akumulatory olejowe czy systemy dźwigniowe z obciążnikami. Pełni on też w tym samym czasie rolę czujnika zmiany objętości działającego z dokładnością do 1 milimetra sześciennego.

Nadaje się idealnie do generowania ciśnienia zwrotnego, gdyż równocześnie pozwala mierzyć zmianę objętości badanej próbki. Jest on też samoczynnie zabezpieczony przed przekroczeniem zakresu ciśnienia lub objętości.

W badaniach gruntów nienasyconych czynnikiem roboczym wypełniającym cylinder kontrolera jest powietrze. Ciśnienie powietrza regulowane jest precyzyjnie w układzie ze sprzężeniem zwrotnym, a zmiana objętości powietrza mierzona jest z dokładnością do 1 milimetra sześciennego.

Pracę kontrolera można programować z panelu sterowania. Ciśnienie lub objętość można zmieniać jednostajnie (funkcja RAMP) lub cyklicznie (CYCLE) liniowo w czasie. To oznacza że urządzenie jest również idealne do badania przepuszczalności gruntu zarówno metodą stałego przepływu jak i metodą stałego spadku hydraulicznego.

Przede wszystkim jednak kontroler może być sterowany z komputera. To powoduje że ADVDPC jest zasadniczym ogniwem między komputerem a komorą badawczą w komputerowo sterowanych urządzeniach produkcji GDS, jak również w komputerowo sterowanych urządzeniach badawczych zaprojektowancych przez użytkownika.

Kontakt
Biotechnika - Prim Sp. z o.o.
ul. Maryli 22
02-842 Warszawa

© 2024 GDS Instruments | Biotechnika - Prim Sp. z o.o.
Zadaj pytanie