Kontroler o nieograniczonej objętości


Product Code : GDSIVC

Regulator objętości o działaniu ciągłym, IVC (Infinite Volume Controller), usuwa ograniczenia związane z objętością medium w trakcie badania. Płyn (ciecz lub gaz) może być zatem dozowany w trakcie badania w sposób ciągły bez zakłóceń, a wielkością podlegającą regulacji będzie ciśnienie lub objętość.

Jeśli stosujemy jeden kontroler ciśnienia/objętości, to z chwilą gdy kontroler osiągnie stan graniczny (tj. gdy cylinder będzie w 100 % pełny lub w 100 % pusty), użytkownik będzie musiał sam ręcznie go opróżnić lub napełnić. Natomiast łącząc dwa takie kontrolery równolegle, system IVC będzie automatycznie przełączał układ pomiarowy z jednego kontrolera na drugi, odpowiednio do potrzeby.

Zastosowania

Jeden z kontrolerów, zwany głównym ('master'), pełni rolę źródła ciśnienia. Drugi kontroler, zwany podporządkowanym ('slave'), może być w tym samym czasie napełniony i przygotowany do działania z chwilą, gdy tylko kontroler główny przekroczy stan graniczny.

Gdy to nastąpi, to ten drugi kontroler przejmuje rolę pierwszego i z podporządkowanego staje się głównym. Teraz ten pierwszy staje się podporządkowanym i sam może się ponownie napełnić lub opróżnić. Po zakończeniu całego cyklu, pierwszy regulator znowu staje się głównym, a ten drugi z powrotem podporządkowanym.

Drugi regulator ciśnienia pełni rolę głównego jedynie tymczasowo (zapewniając odpowiednie ciśnienie lub zmianę objętości) w sytuacji, gdy ten pierwszy przekroczy stan graniczny dozowania i będzie wymagał ponownego napełnienia/opróżnienia.

Sekwencją przełączania regulatorów steruje oprogramowanie. Zawory elektromagnetyczne są uruchamiane tylko na minimalny niezbędny okres czasu, a przez większy czas trwania badania pozostają odłączone od zasilania. Powyższa konfiguracja układu pomiarowego gwarantuje też kompensację różnic między regulatorem głównym a podporządkowanym, jakie występują podczas wzorcowania ciśnienia.

Kontakt
Biotechnika - Prim Sp. z o.o.
ul. Maryli 22
02-842 Warszawa

© 2023 GDS Instruments | Biotechnika - Prim Sp. z o.o.
Zadaj pytanie