Badania wytrzymałości na ścinanie


GDS Instruments jest przodującym producentem systemów do badań wytrzymałości na ścinanie gruntów i skał, zarówno w niskim jak i wysokim zakresie sił, również z opcją kontroli nasycenia. Oferujemy aparaty bezpośredniego i prostego ściniania bazujące na elektromechanicznych aktuatorach dzięki czemu zapewniamy najlepszą kontrolę badania zarówno w statycznym jak i dynamicznym stanie naprężeń.

Aparat bezpośredniego i/lub prostego ścinania GDSSS

Wielokierunkowy dynamiczny/cykliczny aparat prostego ścinania z możliwością nasycania MDDCSS

Dynamiczny/cykliczny aparat do badań prostego ścinania oraz trójosiowego ściskania ADVDCSS

Wysokociśnieniowy aparat bezpośredniego ścinania z możliwością nasycania HPBPS

Dynamiczny/cykliczny aparat prostego ścinania EMDCSS

Aparat pierścieniowy do badań wytrzymałości na kontakcie różnych materiałów GDSIST

Aparat bezpośredniego ścinania z możliwością nasycania "back pressure" GDSBPS

Wielkowymiarowy aparat do badania bezpośredniego ścinania kruszyw GDSLADS

Wielokierunkowy dynamiczny/cykliczny aparat prostego ścinania VDDCSS

Aparat pierścieniowy do badań wytrzymałości rezydualnej (typu "Ring Shear")

Dynamiczny aparat bezpośredniego ścinania z możliwością nasycania DYNBPS

Automatyzacja i modernizacja istniejących systemów bezpośredniego ścinania

Kontakt
Biotechnika - Prim Sp. z o.o.
ul. Maryli 22
02-842 Warszawa

© 2024 GDS Instruments | Biotechnika - Prim Sp. z o.o.
Zadaj pytanie