Czujniki


GDS oferuje szerokie spektrum zaawansowanych czujników i akcesoriów służących poszerzeniu zdolności badawczych i dokładności wykonywanych pomiarów laboratoriów mechaniki gruntów.

System pomiarów prędkości fal BES (bender element)

Lokalne, napróbkowe czujniki przemieszczeń typu Hall Effect (HE)

Niskozakresowy, różnicowy czujnik ciśnienia typu „wet-wet”

Cyfrowy czujnik przemieszczenia

Czujniki ciśnienia porowego

Uchwyt rdzenia do pomiarów z użyciem „bender element”

Zestaw 2D laserowego pomiaru przemieszczeń

Liniowy czujnik przemieszczenia, zakresy 10, 25, 50, 100 mm

Siłownik elektromechaniczny

Zewnętrzny czujnik siły typu „S-Beam”

Lokalne, napróbkowe czujniki przemieszczeń typu LVDT

Napróbkowe czujniki ciśnienia porowego i ssania

Liniowy potencjometryczny czujnik przemieszczenia

Wewnętrzny (zatapialny) czujnik siły

Kontakt
Biotechnika - Prim Sp. z o.o.
ul. Maryli 22
02-842 Warszawa

© 2024 GDS Instruments | Biotechnika - Prim Sp. z o.o.
Zadaj pytanie