Szkolenia


INSTALACJE I SZKOLENIA

Szkolenia sprzętowe oraz merytoryczne są zawsze elementem oferty na nasze produkty. Są one dopasowane do zaawansowania zakupionej aparatury i wymagań użytkownika. Trwają najczęściej od jednego do trzech dni (lub w zależności od ustaleń). Podkreślamy, że ich celem jest nie tylko przysposobienie do obsługi technicznej sprzętu i oprogramowania, ale stanowią wprowadzenie merytoryczne do badań określonego typu, w razie zapotrzebowania przybierają formę warsztatów czy wykładów z metodologii badań gruntów. Zadania te są wykonywane przez osoby z doświadczeniem laboratoryjnym i wykładowym, znające teorię i praktykę badań. Wierzymy że tak unikalne podejście do pełnego wprowadzenia użytkownika w świat nowo zakupionego sprzętu i wiedzy z tym związanej jest elementem nie do przecenienia przy wyborze dostawcy sprzętu laboratoryjnego na wysokim poziomie zaawansowania. Taki element edukacyjny w procesie uruchamiania czy doposażania laboratorium, czy to naukowego czy komercyjnego, może stać się kluczowym czynnikiem odróżniającym świetną inwestycję infrastrukturalną instytucji lub firmy, od kosztownego błędu.

SZKOLENIA EWALUACYJNE

Instytucjom zainteresowanym podniesieniem swojej laboratoryjnej bazy sprzętowej i merytorycznej oferujemy darmowy przyjazd w celu omówienia potencjalnego doposażenia. Warto pamiętać że oprócz sprzedaży kompletnych systemów do badań różnego typu, oferujemy również doposażanie istniejących stanowisk badawczych innych producentów, aby unowocześnić, zwiększyć możliwości czy efektywność, lub zautomatyzować przebieg badań. Może się okazać że stojąca kącie Państwa laboratorium od lat prasa trójosiowa może być kontrolowana przez oprogramowanie GDS i stać się elementem nowoczesnego stanowiska do badań trójosiowych czy konsolidometrycznych. A stare edometry mogą wrócić do życia dzięki niewielkiej inwestycji we wiarygodny zestaw czujników i systemu akwizycji danych. Zapraszamy do kontaktu.

Kontakt
Biotechnika - Prim Sp. z o.o.
ul. Maryli 22
02-842 Warszawa

© 2024 GDS Instruments | Biotechnika - Prim Sp. z o.o.
Zadaj pytanie