Wielokierunkowy dynamiczny/cykliczny aparat prostego ścinania VDDCSS


Kod produktu : VDDCSS

Wielokierunkowy dynamiczny/cykliczny aparat prostego ścinania VDDCSS (Variable Direction Dynamic Cyclic Simple Shear System) pozwala na przeprowadzanie prostego ścinania w dwóch kierunkach *w odróżnieniu od tradycyjnego jednokierunkowwego). Osiągnięte jest to dzięku użyciu drugiego siłownika prostopadłego do podstawowego.

Możliwości

W  trybie wielokierunkowego ścinania podstawowy i prostopadły siłownik mogą pracować wspólnie lub niezależnie, dzięki czemu proste ściananie może być przeprowadzane w dowolnym kierunku płaszczyzny poziomej. Najpowszechniejszym użyciem jest symulowanie zmiany kierunku wiatru w podłożu fundametowym turbin wiatrowych czy innych wysokich smukłych konstrukcji, bez konieczności zmiany próbki.

Kontakt
Biotechnika - Prim Sp. z o.o.
ul. Maryli 22
02-842 Warszawa

© 2024 GDS Instruments | Biotechnika - Prim Sp. z o.o.
Zadaj pytanie