Wielokierunkowy dynamiczny/cykliczny aparat prostego ścinania z możliwością nasycania MDDCSS


Kod produktu : MDDCSS
Wielokierunkowy dynamiczny/cykliczny aparat prostego ścinania MDDCSS (Multi Direction Dynamic Cyclic Simple Shear System) pozwala na przeprowadzanie prostego ścinania w dwóch kierunkach (w odróżnieniu od tradycyjnego jednokierunkowwego). Osiągnięte jest to dzięku użyciu drugiego siłownika prostopadłego do podstawowego.

Dodatkowo jednak (co głównie odróżnia go od VDDCSS) umożliwia zastosowanie ciśnienia dookólnego na próbkę, co z kolei umożliwia również zadanie ciśnienia wstecznego (back pressure) w celu nasycania próbki lub ustalenia żądanego stanu naprężeń efektywnych, pozwala na pomiar zmian ciśnienia porowego w trakcie badania.

Możliwości

W  trybie wielokierunkowego ścinania podstawowy i prostopadły siłownik mogą pracować wspólnie lub niezależnie, dzięki czemu proste ściananie może być przeprowadzane w dowolnym kierunku płaszczyzny poziomej. Najpowszechniejszym użyciem jest symulowanie zmiany kierunku wiatru w podłożu fundametowym turbin wiatrowych czy innych wysokich smukłych konstrukcji, bez konieczności zmiany próbki, z pełną kontrolą nasycenia i ciśnienia porowego.

Kontakt
Biotechnika - Prim Sp. z o.o.
ul. Maryli 22
02-842 Warszawa

© 2023 GDS Instruments | Biotechnika - Prim Sp. z o.o.
Zadaj pytanie