Aparat pierścieniowy do badań wytrzymałości rezydualnej (typu „Ring Shear”)


Kod produktu : GDSRSA
Urządzenie GDSRSA (Ring Shear Aparatus) jest nowoczesnym, kompaktowym aparatem do badań wytrzymałości rezydualnej typu "ring shear" który pozwala na w pełni zautomatyzowane prowadzenie badania.

Możliwości

GDSRSA pozwala na określenie resztkowej wytrzymałości na ścinanie w warunkach z drenażem, poprzez nieograniczony obrót dolnej części próbki względem górnej, w warunkach określonego naprężenia normalnego, utrzymywanego przez siłownik elektromechaniczny (brak konieczności użycia ciężarków czy sprężonego powietrza). Poprzez fakt użycia pierścieniowego kształtu próbki, nie zmienia się powierzchnia ścinania. Proces badania od etapu konsolidacji próbki, poprzez ścinanie jest kontrolowany przez oprogramowanie sterujące.

Kontakt
Biotechnika - Prim Sp. z o.o.
ul. Maryli 22
02-842 Warszawa

© 2024 GDS Instruments | Biotechnika - Prim Sp. z o.o.
Zadaj pytanie