Automatyczny system trójosiowy TAS


Kod produktu : GDSTAS

GDSTAS jest zautomatyzowanym systemem do badań trójosiowych, opartym na klasycznej ramie (prasie) obciążeniowej. System można konfigurować tak, aby ściśle odpowiadał wymaganiom użytkownika i mieścił się w jego budżecie. Dzięki temu, że oferujemy cały szereg ram obciążeniowych, komór trójosiowych, kontrolerów ciśnienia oraz uniwersalne oprogramowanie GDSLAB, możemy skonfigurować zarówno relatywnie tanie wielostanowiskowe systemy do badań komercyjnych, jak i systemy do przeprowadzania badań skał na najwyższym poziomie badawczym. Do oprogramowania GDSLAB dostarczamy opcjonalne moduły programowe, dzięki czemu za pomocą systemu GDSTAS można wykonywać takie zaawansowane badania, jak wykorzystanie ścieżki obciążeń, powolne próby cykliczne oraz pomiar K0, a wszystkim sterować będzie komputer PC.

Do zadawania ciśnienia w komorze, wymuszania ciśnienia wstecznego jak też do pomiaru zmiany objętości próbki z dokładnością do jednego milimetra sześciennego używane są kontrolery ciśnienia/objętości GDS. Stosując takie kontrolery nie trzeba już używać starego typu przeponowych urządzeń do pomiaru zmiany objętości.

Pakiet oprogramowania GDSLAB pozwala na pełną dowolność w konfigurowaniu systemu, również złożonego z wielu stanowisk pomiarowych.

System można budować z dowolnych urządzeń GDS - z ram obciążeniowych na zakres od 50 kN do 500 kN oraz kontrolerów ciśnienia o zakresie od 500 kPa do 150 MPa. Oferujemy ponadto czujniki mocowane na próbce, bender elementy, oraz wyposażenie do badań nienasyconych.

Zastosowania

Operator wybiera z menu typ badania (np. UU, CU, wieloetapowy, ścieżka obciążeń, itd.), a następnie wprowadza parametry badania (ciśnienie w komorze, ciśnienie wsteczne, szybkość ścinania itd.) oraz kryteria zakończenia badania.

Badanie wykonywane jest automatycznie, a wszystkie dane i wyniki są zapisywane w pliku. Prezentacja graficzna widoczna na bieżąco obejmuje maksymalnie trzy dowolnie definiowalne wykresy wyświetlane razem z zestawem bieżących danych pomiarowych. Badania mogą być wykonywane nocą jak też w czasie weekendów i w dni wolne od pracy. Możliwa jest na miejscu weryfikacja polegająca na tym, że wszystkie pomiary elektroniczne będą dublowane przez czujniki mechaniczne. Bezpośrednie sterowanie komputerowe odpowiadać będzie za ciśnienie w komorze, ciśnienie wsteczne oraz szybkość badania. Parametry te będą rejestrowane na dysku twardym razem z takimi wielkościami, jak: odkształcenie osiowe, obciążenie osiowe, ciśnienie porowe i zmiana objętości. Dodatkowe czujniki mogą być również łatwo dodawane, konfigurowane i ich odczyty rejestrowane.

 

Kontakt
Biotechnika - Prim Sp. z o.o.
ul. Maryli 22
02-842 Warszawa

© 2023 GDS Instruments | Biotechnika - Prim Sp. z o.o.
Zadaj pytanie