Prasa obciążeniowa o pozornie nieskończonej sztywności 500kN


Product Code : VIS500

500kN GDSVIS to rama obciążeniowa (prasa) z nowatorskim rozwiązaniem GDS Virtual Infinite Stiffness. Posiada układ regulacji ze sprzężeniem zwrotnym, blok wyświetlacza pokazujący w sposób ciągły obciążenie osiowe i odkształcenie płyty dociskowej, komputerowy interfejs IEEE lub interfejs szeregowy oraz stosowane wyłącznie przez GDS rozwiązanie o nazwie VIS (Virtual Infinite Stiffness).

Wersja 500kN ma dodatkowo system podnoszenia belki poprzecznej (przedłużane kolumny jako opcja) oraz hydrauliczne ściski mocujące belkę.

Zastosowania

System GDSVIS w połączeniu z oprogramowaniem GDSLAB, cyfrowymi kontrolerami ciśnienia oraz systemem gromadzenia danych daje użytkownikowi niemal nieograniczone możliwości w dziedzinie trójosiowych badań gruntu i skał przeprowadzanych bądź tradycyjnie, bądź z wykorzystaniem sterowania komputerowego.

Co oznacza VIS ?

VIS jest jedynym w swoim rodzaju rozwiązaniem firmy GDS. Z punktu widzenia obserwatora i badanej próbki układ obciążania osiowego może dzięki niemu działać tak, jakby miał nieskończenie dużą sztywność.

Pomiar i kontrola odkształcenia płyty dociskowej korygowane są automatycznie w całym zakresie obciążeń i korekcja ta jest odpowiednia do deformacji jaka występuje między płytą dociskową a czujnikiem siły. Odkształcenie płyty korygowane jest w ten sposób z uwagi na odkształcenie w czujniku i kolumnach bocznych, ugięcie belek oraz odkształcenie wewnątrz napędzanego silnikiem mechanizmu przenoszenia.

System GDSVIS jest wzorcowany komputerowo, dzięki czemu uzyskujemy dokładne dane o zależności między obciążeniem a odkształceniem dla całego układu zadawania obciążenia i układu pomiarowego. Tego typu pomiary wykonywane są wtedy, gdy regulowana belka górna znajduje się w położeniu maksymalnym i położeniu minimalnym. Dla każdego z tych położeń pomiary wykonywane są gdy płyta dociskowa znajdować się będzie raz w jednym, a raz w drugim swoim skrajnym położeniu.

Dane wzorcowania przechowywane są w pamięci stałej (ROM) systemu, który stale monitoruje obciążenie osiowe. Wzorcowanie służy do wprowadzania poprawki na odkształcenie płyty dociskowej. Obserwator (lub komputer sterujący) ma zatem wrażenie, że pomiar odkształcenia płyty (wykonywany z dokładnością do 0,1 mikrometra) uzyskiwany jest na urządzeniu o nieskończenie dużej sztywności. Dlatego też tego typu system nazywany jest systemem o wirtualnej nieskończonej sztywności i oznaczany skrótem VIS (Virtual Infinite Stiffness).

Kontakt
Biotechnika - Prim Sp. z o.o.
ul. Maryli 22
02-842 Warszawa

© 2023 GDS Instruments | Biotechnika - Prim Sp. z o.o.
Zadaj pytanie