Dedykowane oprogramowanie do badań prędkości fal GDSBES


GDSBES: Dedykowane oprogramowanie do sterowania i interpretacji badań z użyciem systemu BES

Oprogramowanie GDSBES (Bender Elements Software) służy do definowania sygnału wejściowego (amplituda, częstotliwość, typ fali: sinusoida, kwadrat, definiowana prze użytkownika). Sygnał wyjściowy jest wyświetlany na ekranie razem ze źródłowym i zestaw narzędzi pozwala na interpretację wyniku pomiaru, z podaniem obliczonej wartości prędkości jako wynik końcowy. W odróżnienieu od wielu innych rozwiązań na rynku, zarówno sprzęt jak i oprogramowanie systemu GDSBES jest zaprojektowane i stworzone do badań gruntów i skał, a nie wykorzystując oprogramowanie kart oscyloskopowych dostępne na rynku, niedopasowane do zadania jakiemu ma służyć. Przekłada się to na łatwość obsługi i precyzję wyników.

Kontakt
Biotechnika - Prim Sp. z o.o.
ul. Maryli 22
02-842 Warszawa

© 2024 GDS Instruments | Biotechnika - Prim Sp. z o.o.
Zadaj pytanie