Kontroler ciśnienia, objętości i przepływu, odporny na wysoce agresywne płyny


Product Code : HPDPC-H

ADVDPC jest zaawansowanym kontrolerem ciśnienia/objętości. Jest to sterowana mirkoprocesorowo pompa śrubowa służąca do dokładnego sterowania i precyzyjnych pomiarów ciśnienia płynu i zmiany objętości. Jako narzędzie naukowo-badawcze przeznaczone do pracy w laboratoriach komercyjnych i edukacyjnych zajmujących się mechaniką gruntów, oferuje on najwyższy poziom dokładności, rozdzielczości oraz funkcjonalności. Czynnikami roboczymi mogą być woda, olej lub powietrze.

Zastosowania

W trybie samodzielnego urządzenia kontroler stanowi źródło stałego ciśnienia zastępując tradycyjne kolumny rtęciowe, sprężone powietrze, akumulatory olejowe czy systemy dźwigniowe z obciążnikami. Pełni on też w tym samym czasie rolę czujnika zmiany objętości działającego z dokładnością do 1 milimetra sześciennego.

Nadaje się idealnie do generowania ciśnienia zwrotnego, gdyż równocześnie pozwala mierzyć zmianę objętości badanej próbki. Jest on też samoczynnie zabezpieczony przed przekroczeniem zakresu ciśnienia lub objętości.

W badaniach gruntów nienasyconych czynnikiem roboczym wypełniającym cylinder kontrolera jest powietrze. Ciśnienie powietrza regulowane jest precyzyjnie w układzie ze sprzężeniem zwrotnym, a zmiana objętości powietrza mierzona jest z dokładnością do 1 milimetra sześciennego.

Pracę kontrolera można programować z panelu sterowania. Ciśnienie lub objętość można zmieniać jednostajnie (funkcja RAMP) lub cyklicznie (CYCLE) liniowo w czasie. To oznacza że urządzenie jest również idealne do badania przepuszczalności gruntu zarówno metodą stałego przepływu jak i metodą stałego spadku hydraulicznego.

Przede wszystkim jednak kontroler może być sterowany z komputera. To powoduje że ADVDPC jest zasadniczym ogniwem między komputerem a komorą badawczą w komputerowo sterowanych urządzeniach produkcji GDS, jak również w komputerowo sterowanych urządzeniach badawczych zaprojektowancych przez użytkownika.

Kontakt
Biotechnika - Prim Sp. z o.o.
ul. Maryli 22
02-842 Warszawa

© 2024 GDS Instruments | Biotechnika - Prim Sp. z o.o.
Zadaj pytanie