Komora do badania adsorpcji CO2


Kod produktu : GDSGAC

Komora badania adsorpcji CO2 to podwójna komora w której można porównać ilość zaadsorbowanego dwutlenku węgla w próbce badanej w porówaniu do próbki referencyjnej. Jedna komora zawiera w trakcie badania gas o znanej objętości i ciśnieniu. W drugiej panuje próżnia i zawiera próbkę o znanej objętości. Po połączeniu komór proces adsoprcji się zaczyna.

Kontakt
Biotechnika - Prim Sp. z o.o.
ul. Maryli 22
02-842 Warszawa

© 2024 GDS Instruments | Biotechnika - Prim Sp. z o.o.
Zadaj pytanie