System pomiaru prędkości fali akustycznej


Kod produktu : GDSAV

System do mierzenia prędkości fal P i S w próbce. Tego rodzaniu czujniki używane są gdy ciśnienia i obciążenia przekraczają wartości w których pracować mogą urządzenia typu "bender element".

Czujniki AV bazują na podobnej zasadzie co "bender elements", a tym że element piezoelektryczny nie jest eksponowany na środowisko w którym pracuje, więc mogą być używane tam gdzie ciśnienia dochodzą do 100MPa a obciążenia do 2MN. Czujniki są montowane w podstawce i kopułce, czasem również na pobocznicy próbki. Każdy zestaw (para) czujników zawiera żródło i odbiornik fali P, oraz dwa źródła fali S. Te ostatnie ustawione są prostopadle do siebie, aby umożliwić wysyłanie sydnału pomiarowego z różną polaryzacją. Jest to szczególnie istotne przy badaniu materiałow wykazujących anizotropię.

Kontakt
Biotechnika - Prim Sp. z o.o.
ul. Maryli 22
02-842 Warszawa

© 2024 GDS Instruments | Biotechnika - Prim Sp. z o.o.
Zadaj pytanie