Badania konsolidacji/ściśliwości w stanie niepełnego nasycenia


Product Code : Unsat CRS, Unsat Rowe

Jednoosiowa konsolidacja w stanie niepełnego nasycenia może być przeprowadzana w celu ustalenia zależnej od naprężenia krzywej retencji gruntu (Stress Dependant Soil Water Characteristic Curve (SDSWCC)). Naprężenie pionowe jest zadawane w warunkach K0 podczas gdy ciśnienie wody i powierza w porach są precyzyjnie kontrolowane.

W ofercie GDS występuje kilka opcji do badań krzywej retencji gruntu. Komora ROwe'a Bardena jest rozwiązaniem z bezpośrednią kontrolą naprężenia osiowego. Alternatywnie system CRS może być użyty z małą komorą AOS do 10kN siły pionowej, lub w standardowej prasie obciążeniowej 50kN. W każdym z rozwiązań komora dostarczana jest jako zmodyfikowana z kamieniem porowym o wysokim ciśnieniu wejścia powierza wmontowanym w podstawę.

Kontakt
Biotechnika - Prim Sp. z o.o.
ul. Maryli 22
02-842 Warszawa

© 2023 GDS Instruments | Biotechnika - Prim Sp. z o.o.
Zadaj pytanie