Konsolidometr typu CRS (GDSCRS)


Kod produktu : GDSCRS

Konsolidometr typu CRS (stała szybkość odkształcania próbki) zbudowany jest z ramy obciążeniowej i komory konsolidacyjnej. Może on zadawać ciśnienie wsteczne i mierzyć ciśnienia porowe w zakresie do 1 MPa (wersja niskociśnieniowa) lub 20 MPa (wersja wysokociśnieniowa). Współpracując z kontrolerami i oprogramowaniem GDS system może sam wykonywać całe badanie od początku do końca. Rozkład obciążeń określa użytkownik zadając stałą szybkość odkształcania.

Możliwości systemu

W typowym badaniu edometrycznym naprężenie zadawane jest w sposób skokowy. Natomiast w konsolidometrze próbka obciążana jest stopniowo, a jej odkształcenie osiowe zwiększa się ze stałą szybkością. Ciśnienie wsteczne (wody porowej) zadawane jest w sposób kontrolowany, a odpływ wody następuje przez podstawę aparatu. Zaleta tej metody polega na tym, że znacznie skrócony zostaje czas wykonania całego badania konsolidometrycznego.

Kontakt
Biotechnika - Prim Sp. z o.o.
ul. Maryli 22
02-842 Warszawa

© 2023 GDS Instruments | Biotechnika - Prim Sp. z o.o.
Zadaj pytanie