Instalacja i szkolenie


Product Code : Training

Szkolenia sprzętowe oraz merytoryczne są zawsze elementem oferty na nasze produkty. Są one dopasowane do zaawansowania zakupionej aparatury i wymagań użytkownika. Trwają najczęściej od jednego do trzech dni (lub w zależności od ustaleń). Podkreślamy, że ich celem jest nie tylko przysposobienie do obsługi technicznej sprzętu i oprogramowania, ale stanowią wprowadzenie merytoryczne do badań określonego typu, w razie zapotrzebowania przybierają formę warsztatów czy wykładów z metodologii badań gruntów. Zadania te są wykonywane przez osoby z doświadczeniem laboratoryjnym i wykładowym, znające teorię i praktykę badań. Wierzymy że tak unikalne podejście do pełnego wprowadzenia użytkownika w świat nowo zakupionego sprzętu i wiedzy z tym związanej jest elementem nie do przecenienia przy wyborze dostawcy sprzętu laboratoryjnego na wysokim poziomie zaawansowania. Taki element edukacyjny w procesie uruchamiania czy doposażania laboratorium, czy to naukowego czy komercyjnego, może stać się kluczowym czynnikiem odróżniającym świetną inwestycję infrastrukturalną instytucji lub firmy, od kosztownego błędu.

Kontakt
Biotechnika - Prim Sp. z o.o.
ul. Maryli 22
02-842 Warszawa

© 2024 GDS Instruments | Biotechnika - Prim Sp. z o.o.
Zadaj pytanie