Hydrauliczne prasy dynamiczne do komór o dużych wymiarach


Kod produktu : LDCTTS

LDCTTS jest aparatem o dużej średnicy do cyklicznych badań trójosiowych. Jest napędzany hydraulicznie i ma komorę pomiarową o dużej średnicy nadająca się do badania próbek złożonych z ziarn o dużych wymiarach jak np. tłuczeń kolejowy (podsypka). System może służyć do przeprowadzania badań statycznych, dynamicznych jak również innych prób zaawansowanych wykonywanych na aparatach GDS. Z komputerem PC wyposażonym w oprogramowanie GDSLAB z opcjonalnymi programowymi modułami sterującymi, aparat LDCTTS może być używany do takich prób, jak: badanie typu ścieżka obciążeń, wolne badania cykliczne, badania dynamiczne czy pomiar K0.

Kontakt
Biotechnika - Prim Sp. z o.o.
ul. Maryli 22
02-842 Warszawa

© 2023 GDS Instruments | Biotechnika - Prim Sp. z o.o.
Zadaj pytanie