Aparat prawdziwego trójosiowego ściskania TTA


Kod produktu : GDSTTA

Aparat GDSTTA jest jednym z najbardziej nowatorskich i unikalnych modeli całego szeregu produktów GDS. Pozwala na niezależną kontrolę naprężeń zadawanych w trzech osiach prostopadłościennej próbki gruntu. Zdolność do takiej kontroli pozwala na badanie zależności naprężenie-odkształcenie w sposób bardziej odpowiadający warunkom rzeczywistym.

Zasada działania
Naprężenie lub odkształcenie zadawane jest próbce o wymiarach 75mm x 75mm x 150mm niezależnie w trzech osiach. Dwie pary współpracujących siłowników elektromechanicznych kontroluje parametry dla osi 1 i osi 2, natomiast ciśnienie płynu w komorze zadaje nacisk na trzecią oś. Każdy siłownik wyposażony jest w zanurzeniowy czujnik siły i przetwornik odkształcenia. Oprócz badań statycznych aparat wykonuje badania dynamiczne kontrolując dwie pary siłowników z częstotliwością do 5Hz.

Kontakt
Biotechnika - Prim Sp. z o.o.
ul. Maryli 22
02-842 Warszawa

© 2023 GDS Instruments | Biotechnika - Prim Sp. z o.o.
Zadaj pytanie