Automatyczny edometr GDSAOS


Product Code : GDSAOS

Automatyczny edometr GDS, (Automatic Oedometer System (GDSAOS)) jest nowoczesnym następcą tradycyjnych urządzeń bazujących na systemie dzwigni i ciężarków.

GDSAOS jest urządeniem elektromechanicznym, sterowanym z klawiatury numerycznej Smart Keypad, lub z poziomu komputera. Urządzenie zajmuje bardzo mało miejsca, poza podłączeniem do prądu nie potrzebuje ani sprężonego powietrza ani ciężarków. Używając komputera wyposażonego w oprogramowanie GDSLAB odpowiedzialne za akwizycję i kontrolę badania, testy mogą być przeprowadzane automatycznie, co oznacza że każdy etap będzie trwał tylko tyle czasu ile potrzeba, będąc przełączany na następny również w nocy czy w weekend.

Możliwości systemu

Poza możliwością wykonywania badań edometrycznych (skokowy przyrost obciążenia (incremental loading IL)), urządzenie może być doposażone w komorę konsolidometryczną typu CRS (ciągły przyrost odkształcenia (constant rate of strain)), lub wykonywać badania wytrzymałościowe jednoosiowego ściskania (UC - unconfined compression), wszystko w pełni automatycznie.

Również bardziej zaawansowane możliwości rozbudowy są dostępne takie jak pomiar ciśnienia porowego czy "bender elements".

Kontakt
Biotechnika - Prim Sp. z o.o.
ul. Maryli 22
02-842 Warszawa

© 2023 GDS Instruments | Biotechnika - Prim Sp. z o.o.
Zadaj pytanie